Nederlandse taalles nu ook online


<p>Amira toont een powerpresentatie op haar laptop bij haar online les.</p>

Amira toont een powerpresentatie op haar laptop bij haar online les.

(Foto: Kees van Rongen)

Nederlandse taalles nu ook online

Amira kwam tien jaar geleden vanuit Spanje voor haar Nederlandse vriend naar Zoetermeer. "Ik sprak geen woord Nederlands”, maar dat is nu wel anders. Stichting Piëzo maakt zelfs dankbaar gebruik van haar Nederlandse taalkennis. Amira geeft nu taalles Nederlands aan mensen uit allerlei landen.

Zoetermeer - Na het MBO via Piëzo volgt Amira mir Medina nu een opleiding aan de Hogeschool. Zij kwam als stagiaire bij Piëzo terecht. Gioia Conte van de Stichting Piëzo zag in haar meteen een goeie kandidaat om Nederlandse taalles te geven en haar eigen vaardigheden verder te ontwikkelen. Aanvankelijk zag Amira dat zelf niet zo zitten. "Maar als je iets niet probeert, kan je dat ook niet weten. Ik ben iemand, die altijd de uitdaging wil aangaan. Op een van de locaties van Piëzo gaf ik les aan tien mensen en dat ging goed. Totdat door de eerste lockdown fysiek les onmogelijk was. Het moest nu online. Dat was in het begin niet gemakkelijk. Bovendien is niet iedereen even handig op de computer. Ik miste verscheidene personen, toen ik met de les wilde beginnen. Ik belde ze en ontdekte dat ze moeite hadden om in te loggen. Dat is nu opgelost.” Elke dinsdagochtend geeft Amira les aan een groep gevorderden. "Elke les komt theorie aan bod, maar dat doe ik niet twee uur achtereen, want dan verslapt de aandacht. Het is leren en spelen met taal. Daarmee zijn punten te verdienen en dan wordt het toch een wedstrijd, die iedereen wil winnen. De deelnemers ervaren het allemaal als iets gezelligs.” Gioia: "Amira is een hele enthousiaste vrijwilliger en weet de mensen te motiveren. De lessen bestaan uit diverse niveaus: beginners, half gevorderden en gevorderden. In welke groep een nieuwe deelnemer kan beginnen, wordt beoordeeld tijdens het intakegesprek en eventueel in een zogenaamde instroomgroep. Een deelnemer die een groep met goed gevolg heeft doorlopen, kan doorstromen naar een andere groep. Voor deelnemers die nog niet in staat zijn om Nederlandse taallessen te volgen in een groep wordt een passende oplossing gezocht bij Piëzo. Zo hebben we het project taalontmoetingen of individuele Nederlandse taalles bij een partnerorganisatie.” De taallessen Nederlands worden door vrijwilligers gegeven. De lessen duren gemiddeld twee uur en kunnen bestaan uit lees- en schrijfoefeningen, lessen basisgrammatica, lessen spreekvaardigheid, lessen conversatie en lessen Nederlandse maatschappij en cultuur. Zowel voor de beginners, half gevorderden en gevorderden zijn meerdere keuzes mogelijk qua dag/avond en tijdstip. Bij Piëzo wordt uitgekeken naar de opheffing van de lockdown, zodat weer fysiek les kan plaatsvinden op de locaties. Dan is bij de meeste lessen kinderoppas voor 0-4 jarigen beschikbaar. Piëzo is altijd op zoek naar mensen, die het leuk vinden om Nederlandse taalles te geven. Ook zoekt men een gastdocent voor sportfotografie. Voor meer informatie: jocelyn@stichtingpiezo.nl

Kees van Rongen

Ik sprak geen woord Nederlands

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden