Reddingsplan voor woningcorporatie


<p>Het voorstel om Vestia vlot te trekken werd met een meerderheid van 88 procent aangenomen, waardoor de volgende stappen gezet kunnen worden.&nbsp;</p>

Het voorstel om Vestia vlot te trekken werd met een meerderheid van 88 procent aangenomen, waardoor de volgende stappen gezet kunnen worden. 

(Foto: Robbert Roos)

Reddingsplan voor woningcorporatie

Jaarlijks een maximale huurverhoging, matig onderhoud; de huurders van Woningcorporatie Vestia hadden het de afgelopen tien jaar niet gemakkelijk. Maar daar komt binnenkort als het goed is verandering in. Branchevereniging Aedes maakte samen met Vestia een plan die de problemen structureel op moeten lossen. Om dit te bereiken moeten collega-corporaties bijdragen in de rentelast en wil de corporatie zich opsplitsen in drie aparte organisaties voor Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer/Delft.

Zoetermeer - "Ondanks eerdere financiële steun en tien jaar saneren blijkt het voor Vestia niet mogelijk zodanig te herstellen dat zij de noodzakelijke volkshuisvestelijke taken kan uitvoeren", laat de corporatie in een persbericht weten. "Door grote en dure leningenportefeuille zijn de rentelasten van Vestia in vergelijking met collega-corporaties bijna twee keer zo hoog. Vestia presteert daardoor volkshuisvestelijk onvoldoende. Daar lijden huurders en gemeenten onder."

Tijdens het digitale congres van Aedes op 9 februari bespraken corporatiebestuurders het voorstel van het Aedesbestuur om Vestia definitief uit de financiële problemen te halen. Het voorstel werd met een meerderheid van 88 procent aangenomen, waardoor de volgende stappen gezet kunnen worden.

Reddingsplan

"In het reddingsplan staat dat collega-corporaties onder andere de hoge rentelast van Vestia structureel verlagen met 28 miljoen euro per jaar gedurende 40 jaar", legt voorzitter van de Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer Cees van der Harst uit. "Dat komt per corporatie uit op ongeveer € 1,- per huureenheid per jaar." Het is geen gemakkelijk plan, maar toch ziet Vestia geen andere mogelijkheid. Ze zijn dan ook blij met de hulp van de corporaties. De enorme rentelast waar Vestia mee te maken heeft komt voort uit een speculatieblunder met derivaten in het verleden. Door de huidige, dure leningen van Vestia te verruilen voor eigen, marktconforme leningen daalt de marktwaarde van de leningen met met 1,05 miljard euro. Het is niet de eerste keer dat Vestia om een bijdrage vraagt. Ook in 2012 moesten andere woningcorporaties bijspringen. Toch is het nieuwe plan ook in hun belang. "Als er nu niet bijgesprongen wordt loopt de uiteindelijke rekening alleen maar hoger op."

Niet alleen

Toch staan de corporaties er niet alleen voor. "Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de Autoriteit Woningcorporaties en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunen het voorstel", verduidelijkt Van der Harst. "Ook als Huurders Belangenvereniging zijn wij blij met het plan. De laatste jaren was er bijna nergens geld voor, niet voor nieuwbouw, niet voor onderhoud en niet voor verduurzaming. Door de steun vanuit dit reddingsplan is er straks weer veel meer mogelijk," aldus Van der Harst.

Robbert Roos

'Straks weer veel meer mogelijk'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden