Selecte groep bezorgt wijk slechte naam


<p>De Rockanjestraat in de wijk Oosterheem is een van de straten waar het al langere tijd onrustig is.&nbsp;</p>

De Rockanjestraat in de wijk Oosterheem is een van de straten waar het al langere tijd onrustig is. 

(Foto: Robbert Roos)

Selecte groep bezorgt wijk slechte naam

In een deel van de wijk Oosterheem in Zoetermeer is het al geruime tijd onrustig. Hangjongeren die aanhoudend voor overlast zorgen door vernielingen, geluidsoverlast, ruzies en recent zelfs een aanslag met zwaar vuurwerk op een woning in de Rockanjestraat. Dat een select aantal straten kampt met hardnekkige problemen moge duidelijk zijn. Hoewel het niet geldt voor de hele wijk, valt op dat de bewoners die we spreken stuk voor stuk anoniem willen blijven uit angst voor eventuele represailles.

Door Robbert Roos

Zoetermeer – Diverse instanties doen hun uiterste best om het tij in verschillende straten rondom de Rockanjestraat te keren. Toch heeft dat nog niet tot voldoende resultaat geleid. Met de jongeren in gesprek gaan, een waarschuwing uitdelen of ze doorverwijzen naar speciale ontmoetingsplekken mocht niet baten. Daarom heeft de gemeente eind vorig jaar besloten om in acht straten rondom de Poortugaalstraat en Rockanjestraat een verbod op het gebruik van alcohol en lachgas af te kondigen in combinatie met een samenscholingsverbod. Tegelijkertijd is daar cameratoezicht aan toegevoegd. Even leken deze maatregelen te werken tot de aanslag op 5 januari met zwaar vuurwerk. Zó! Zoetermeer deed voor de raadsvergadering van 18 januari een agenderingsverzoek om de problemen te bespreken.

“Veiligheid en jezelf veilig voelen is een hele belangrijke basisvoorwaarde”, zegt burgemeester Michel Bezuijen tijdens de vergadering. “Je moet niet alleen feitelijk veilig zijn, maar je ook veilig voelen in de buurt waar je woont. Dat is nu in een aantal straten in Oosterheem niet aan de orde sinds het incident van 5 januari waarbij een brandend voorwerp tegen een woning werd gegooid. Dat is echt onacceptabel. Het heeft niet alleen gevolgen voor de betrokkenen zelf, maar werkt intimiderend op de hele buurt. We rekenen dit de daders dan ook zwaar aan.” Overigens spelen de problemen niet alleen in Oosterheem. Volgens de gemeente heeft de stad een probleem met een kleine minderheid aan jeugd die het verkeerde pad bewandelt. Deze notoire overlastgevers zijn bij de gemeente bekend met een diversiteit aan problematiek. De jongeren die onderdeel zijn van een overlast gevende groep komen niet zozeer uit één wijk en zorgen niet alleen voor problemen en overlast in de wijk waar ze woonachtig zijn.

Op dit moment zijn er in het betreffende deel van de wijk Oosterheem al verschillende maatregelen getroffen. “Door hoogfrequent te handhaven en te monitoren houden we overlastgevers weg en wordt er gemonitord op het naleven van het samenscholings- en lachgasverbod”, geeft Bezuijen aan. Op strategische plaatsen zijn camera’s geplaatst. “Hiermee verzamelen we ook bewijsmateriaal. Zo hebben we recent een woning kunnen sluiten die gerelateerd werd aan drugs en hebben we na de mishandeling van een jeugdboa hiervoor de dader kunnen veroordelen.” Toch is voorkomen beter dan genezen. “We doen veel aan preventie. Dat doen we samen met de scholen, woningbouw, buurtwerk, bureau Halt, Centrum voor Jeugd en Gezin, het Openbaar Ministerie, de reclassering, schuldhulp en de betreffende ouders.”

Momenteel wordt er doorgepakt met het plan van aanpak voor de situatie. Die is gericht op een aantal lijnen; repressie op de kopstukken die de overlast veroorzaken, de jeugdgroepen in kaart brengen om te kijken wat er mogelijk is op persoonsniveau en gezinsniveau, er is in samenwerking met school en politie een preventielijn opgezet die aanwas van nieuwe overlastgevers moet voorkomen, en jongeren op het rechte pad moet houden. Het inzetten van handhaving in de avond- en nachturen vindt Bezuijen geen goed idee. “We bekijken de mogelijkheid om op zaterdagavond te surveilleren in het kader ‘ritme van de stad’, maar het nachtwerk is toch echt aan de politie.”

Recent is burgemeester Bezuijen in gesprek gegaan met de directeur van de betrokken woningcorporatie. Dat deed nogal wat stof opwaaien omdat de suggestie gewekt werd dat Bezuijen gezinnen verplicht wilde laten verhuizen. “Dat is niet aan de orde. Er zijn geen criminele gezinnen, misschien wel gezinnen met leden die, tot wanhoop van de ouders, crimineel gedrag vertonen. In zo’n situatie kan het een optie zijn om het betreffende gezinslid te laten verhuizen om de rust in de wijk terug te laten keren. Daarover zijn we in gesprek.” Bezuijen sprak ook persoonlijk met de mensen uit de buurt. Daarbij constateerde hij dat bij een aantal bewoners de schrik er flink inzit maar ook dat een groot aantal bewoners nog steeds met veel plezier in de wijk woont. Het Streekblad sprak twee bewoners uit de straten. Beiden willen echter wel anoniem blijven. “Iedereen moet zich thuis veilig voelen en het is erg vervelend als dat niet zo is. Persoonlijk merken wij niets van de overlast terwijl wij maar twee straten verder wonen”, vertelt de eerste bewoner. “Ik durf nog steeds ‘s avonds over straat. We hebben op de avond van het incident wel de knal en daarna de brandweer gehoord, maar dat was het.” De persoon woont hier al vanaf het begin en kent dit deel van de wijk dus goed. Wat hij wel merkt is dat sommige berichten in de media de mening van bewoners kan beïnvloeden. “Berichten over vermoedelijk 250 daders roepen angst op. De burgemeester geeft aan dat het in de praktijk om 14 jongeren gaat die de overlast daadwerkelijk veroorzaken. Ik wil niet zeggen dat er geen problemen zijn, maar door dat soort berichten krijgt de hele wijk een negatieve naam.” Gezin twee woont inmiddels tien jaar in een van de betreffende straten en geeft ook aan zich echt thuis te voelen op deze plek.

De raadsleden reageren verdeeld op de stand van zaken. Harde woorden van VVD die spreekt van ‘straatterreur’ en LHN van wie de aanpak van de personen ‘altijd steviger’ mag. Ook andere geluiden van CU/SGP die zich afvraagt of er voldoende perspectief is voor de betrokken jongeren, en Groen Links die vindt dat dat perspectief ook geboden moet worden. Bezuijen is ervan overtuigd dat de huidige aanpak werkt. “We zitten er echt bovenop. Ik heb frequent overleg met alle betrokken partijen om te bekijken wat we kunnen doen. Het is alleen niet iets wat we direct kunnen realiseren maar waarvoor we een langere termijn nodig hebben. Deze aanpak zal ook in het nieuwe veiligheidsplan een speciale plek krijgen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden