Boeren, baggeren, bouwen en bergen


Foto:

Boeren, baggeren, bouwen en bergen

Het is Ton Vermeulen gelukt om een prachtig gelaagd koffietafelboek te maken over de geschiedenis van het water in Nederland en specifieker in en nabij Zoetermeer. Al in 2004 opperde ‘de stadshistoricus van Zoetermeer’, want zo kun je Ton gerust noemen, te schrijven over de Nieuwe Driemanspolder. Nu is het zover. Het staat te stralen, vers van de pers, in het Nieuwe Huys Dorpsstraat 132.

Door Simone Langeveld

Zoetermeer - De timing is geweldig. Het nieuwe recreatie- en waterbuffer/bergings-gebied voor de regio Zoetermeer is sinds dit voorjaar open en iedereen kan de nieuwe natuur volgen en zien. De waterberging is ontstaan in een gebied met een interessante geschiedenis. Ton raakt niet uitgepraat over zijn onderzoek en alle mooie wetenswaardigheden van dit stukje ‘vlakke land’. Ton kreeg de auteursopdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland, daarnaast hebben het HGOS, de gemeente Zoetermeer en fonds 1818 en ook Ton eigen bedrijf Het Fluitschip garant gestaan voor de kosten van het uitbrengen van dit fotoboek met zeer toegankelijke teksten en voor de geïnteresseerde lezer het volledige historische verhaal over het ontstaan van de Nieuwe Driemanspolder. Ton: “Ik schrijf graag over de pareltjes en waar ik die vind? Eigenlijk in de op het oog saaiste archieven. Daar vind je de rekeningen van de herberg met hoeveel wijn, bier en wildbraad er werd verorberd. Het polderbestuur bestond uit regenten maar ook de plaatselijke huisartsen vergaderden in de herberg en dat ging niet zonder een heleboel wijn. Overigens werd er ook gedacht aan alle dagloners die het werk aan de dijken en sloten allemaal met een ‘schoppie en een kruiwagen’ deden. Voor hen staan op de rekeningen een ton bier.”
Tijdens zijn onderzoek vond Ton prenten, kaarten en schilderijen met afbeeldingen van de polder, de molens en de mensen die er leefden en de originele glazen ‘Hensbeker’ of ‘Polderglas’. Ton: “Deze is echt bijzonder met prachtige gravures van het landschap met figuurtjes, boten, karren de molens en een kerk aan de horizon.”

Dat het land werd ontgonnen door de eerste boeren, dat er werd gebaggerd voor de brandstof turf, dat er werd gebouwd (groeikern Zoetermeer) en nu waterberging en nieuwe natuur, u leest het allemaal. Ton: “Pareltjes zijn de interviews met mensen betrokken bij dit gebied, bijvoorbeeld het interview met de familie van Dorp, die hier eeuwen boerden.” Het boek is te koop (€23,-) in ‘t Nieuwe Huys Dorpsstraat 132 (ma-avond, wo-mi en do-mi) en via de website: www.oudsoetermeer.nl .

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden