Essen worden deze winter gerooid


Foto:

Essen worden deze winter gerooid

Zoetermeer - Momenteel is er in heel Nederland een probleem met zieke bomen, op zich is dat niet iets bijzonders. We hebben al Iepenziekte gehad en overal staan nog aangetaste Kastanjes, maar nu is het Essen bestand erg aangetast door de Essentaksterfte.

Ook in Zoetermeer zijn er stukken struweel met veel essen erin, deze vallen regelmatig om. De groenvoorzieners waaronder de Van der Spekgroep die in opdracht van de Gemeente Zoetermeer werken zullen dan naar verwachting deze winter flink gaan zagen in het bomen bestand. In Rokkeveen zal dit vanaf begin januari het geval zijn. 

De es is een waardevolle en veel voorkomende inheemse boom in Nederland. Ook in onze gemeente staan veel van deze bomen. Soms als laanbomen maar ook vaak in windsingels of struweel. Momenteel is ruim 80% van alle essen in ons land aangetast, waarvan meer dan driekwart zwaar aangetast. De bomen zijn aangetast door een schimmel wat uiteindelijk lijdt tot het afsterven van de boom. Meestal begint het met het afsterven van takken, er komen geen blaadjes meer aan. In een latere fase sterven de takken af en kunnen uit de boom vallen. De dode boom verliest ook aan wortelfunctie waardoor hij om kan vallen.

Wat te doen?

De schimmels zijn overal, het snoeien van dood hout is dan ook meer een tijdelijke oplossing die regelmatig herhaald zal moeten worden. Vooral voor bomen langs gebieden waar veel beweging is van mens of dier leveren de aangetaste bomen een potentieel gevaar op. Vaak is het vervangen van de aangetaste bomen door minder vatbare soorten hier de oplossing. Dit zal uit efficiëntie overwegingen meestal per gebied uitgevoerd worden. In struweel of windsingels kunnen bomen vervangen worden door jong plantgoed of worden de aangetaste bomen bovengronds afgezaagd, waarna zich nieuwe loten kunnen ontwikkelen. Direct na de ingreep ziet het er een poosje wat kaal uit, maar andere soorten kregen nu ruimte om uit te groeien en nieuwe loten van de es groeien snel weer uit tot flinke struiken.

Wanneer wordt er iets aangedaan?

Meestal gebeuren de bovengenoemde werkzaamheden in de winterperiode, dan wordt er zo min mogelijk flora- en faunaleven verstoord. Het is ook een prima periode om nieuwe aanplant te doen.

Wat is de toekomst? Houden we helemaal geen essen meer over?

Gelukkig zijn er essen die minder gevoelig blijken voor die ATS aantasting, ook zijn er soorten die nauwelijks aantasting vertonen. We kunnen dus essen behouden en nieuw aanplanten. Wel zal er steeds meer gekeken worden naar een gevarieerde aanplant van bomensoorten. Dat geeft meer perspectief dan het moeten verwijderen van een specifieke soortaanplant, zoals dat bijvoorbeeld ook het geval was bij de iepenziekte aantasting.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden