Hoe zit het met het fietspad Rokkeveen

Hoe zit het met het fietspad Rokkeveen

Zoetermeer - Begin 2019 werd Zó! door omwonenden gewezen op de slechte staat van het fietspad in het kantorenpark in Rokkeveen. Na een uitgebreide technische mailwisseling bleek dat het een openbaar fietspad is, maar dat één gedeelte van het fietspad weliswaar openbaar is, maar dat het eigendom en de verplichting tot onderhoud behoren bij de kantoren-VVE.

“Wij hebben uiteindelijk in september 2019 formele vragen gesteld aan het college over deze kwestie. Toen kregen we als antwoord: De gemeente heeft een overeenkomst met de eigenaren. Recentelijk zijn de eigenaren aangesproken dat zij het fietspad dienen te onderhouden. De gemeente blijft in contact over de datum waarop het onderhoud wordt gepleegd. Indien de eigenaren in gebreke blijven, zal het college beslissen of een civielrechtelijke procedure wordt gestart”, zegt Marijke van der Meer. “Wij slaan de vele mailwisselingen die daarna volgden over (voor u beschikbaar indien gewenst). Uiteindelijk is besloten dat de gemeente het fietspad zelf ging onderhouden en zou er juridisch overleg zijn over het verhalen van de kosten bij de VVE. Pas in april dit jaar is het fietspad door de gemeente onderhouden. Vervolgens ontving de raad in september ingekomen stuk 20-362 over de verlichting bij dat fietspad. In de reactie lezen we wéér over afspraken met de VVE, en wordt niet duidelijk wanneer de verlichting wordt verbeterd.”

Zó Zoetermeer wil nu graag weten: Zijn er nu wel of niet afspraken dat de VVE moet zorgen voor onderhoud en wellicht ook voor de verlichting, zoals het college ons schreef in de eerdere beantwoording van de vorige vragen. Als die afspraken er zijn, heeft het college dan al stappen genomen om dit bij de rechter af te dwingen? Is er al een rekening voor het onderhoud naar de VVE gestuurd? Kortom wat is de stand van zaken ten aanzien van het onderhoud dat begin dit jaar door de gemeente is opgeknapt? Wanneer wordt de verlichting opgeknapt? Is er in de afspraken over het fietspad ook iets duidelijks opgenomen over de verlichting? Over welke zaken zijn er precies afspraken gemaakt? Er stonden steeds – onterecht – bordjes met verboden toegang omdat het kant fietspad particulier gebied zou zijn. Is dat intussen op een goede manier opgelost?

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden