Gemeente wil meer zonnepanelen en vraagt inwoners om ideeën


Foto:

Gemeente wil meer zonnepanelen en vraagt inwoners om ideeën

Zoetermeer - Net als alle gemeenten in Nederland moet Zoetermeer vóór 2030 een bijdrage leveren aan de doelstellingen voor duurzame energieopwekking uit het landelijke Klimaatakkoord. Het college ziet vooral kansen in zonnepanelen op grote en kleine daken, parkeerplaatsen en geluidschermen. Vanaf vandaag kunnen inwoners via Doe Mee hun mening en ideeën delen met de gemeente. 

Meer windenergie vindt het college onwenselijk. Het college wil wel onderzoeken of het haalbaar is om zonnevelden te realiseren op het Roeleveenseweg, Slootweg en baggerdepot Oosterheem. De gemeente gaat hierover nog in overleg met de eigenaren en gebruikers van deze locaties.

“Als regio staan we aan de lat om voldoende duurzame energie op te wekken. Uitgangspunt voor de gemeente Zoetermeer is dat het haalbaar en betaalbaar is. Stroom uit zonne-energie op daken heeft daarbij onze voorkeur. Zo behouden we onze grond voor wonen, vrije tijdsbesteding en groengebieden. We kunnen dit niet alleen. Woningcorporaties, vastgoedeigenaren en woningeigenaren zijn belangrijke partners. Alle ideeën en oplossingen zijn hierbij van harte welkom.”, licht wethouder Paalvast (Energietransitie) toe.

Wat vindt u?

Tussen 20 november en 3 december kunnen inwoners, bedrijven, organisaties en belangstellenden hun mening geven via doemee.zoetermeer.nl. Daarnaast zoekt de gemeente nadrukkelijk naar ideeën hoe er in Zoetermeer veel meer zonnepanelen op daken, geluidswallen en parkeerplaatsen kunnen komen. Na de participatie (samenspraak) legt het college in december haar definitieve standpunt voor aan de gemeenteraad.

Lokale verkenning en Regionale Energie Strategie

In het landelijke Klimaatakkoord sprak het Rijk met gemeenten af dat zij op het land 35 TWh aan duurzame energie moeten opwekken. Dit moet vóór 2030 zijn gerealiseerd. Het Rijk heeft hiervoor een regiostructuur in het leven geroepen; de zogenaamde RES-regio’s (Regionale Energie Strategie). Elke regio geeft aan wat zij kunnen bijdragen aan die doelstelling. Zoetermeer zit in de regio Rotterdam Den Haag (RES) samen met 23 andere gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Zuid-Holland en o.a. Stedin als netbeheerder. Deze lokale verkenning is input voor ons bod aan de regionale energiestrategie. Daarnaast is het een belangrijke bouwsteen voor de omgevingsvisie.


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden