Bewoners bezorgd over De Entree


<p>Voorzitter van BADE, Jacques van der Meer, aan het Bredewater voor kantoorgebouwen, die straks verdwijnen. Foto Kees van Rongen</p>

Voorzitter van BADE, Jacques van der Meer, aan het Bredewater voor kantoorgebouwen, die straks verdwijnen. Foto Kees van Rongen

(Foto: Kees van Rongen)

Bewoners bezorgd over De Entree

De gemeente is bezig met ambitieuze plannen voor een nieuwe stadswijk De Entree, het gebied aan weerszijden van de Afrikaweg. Bewoners van de wijken Driemanspolder en Meerzicht maken zich zorgen over de plannen en met name over de verkeersveiligheid, parkeeroverlast en jarenlang bouwverkeer en -lawaai.

Zoetermeer - Na de afsluitende informatiebijeenkomst in september vorig jaar hebben bewoners zich verenigd in het Bewoners Adviesteam De Entree (BADE). “Wij willen nadrukkelijk actief betrokken blijven bij de ontwikkelingen als inwoners van de twee wijken,” zegt voorzitter Jacques van der Meer. “Wij willen ervoor zorgen, dat het Entreegebied in alle opzichten een geslaagde nieuwe wijk van Zoetermeer wordt, zonder dat daardoor de bestaande wijken Meerzicht en Driemanspolder geschaad worden.” Een verkeerskundig ingenieur, een planoloog en een deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling maken deel uit van het bestuur van het adviesteam. Volgens de plannen van de gemeente wordt De Entree een nieuwe stadswijk met 4500 woningen. “Dan kom je al gauw aan zo’n 10.000 bewoners,” meent Van der Meer. “Maar er wordt momenteel in de gemeente al gesproken van zelfs 6300 woningen. Daarover moet duidelijkheid komen. Bovendien verkondigt de gemeente, dat dit woongebied een prettig, veilig en schoon woongebied wordt. Hoe denkt de gemeente dit te verwezenlijken? Het ergste is wel het plan van twee gelijkvloerse voetgangersoversteekplaatsen over de Afrikaweg. Dat wordt een levensgevaarlijke oversteek.” De gemeente wil van de Afrikaweg een stadsstraat maken, waar maximaal 50 kilometer per uur is toegestaan. Van der Meer: “Dagelijks rijden nu al 40.000 voertuigen over de Afrikaweg. De komende jaren worden in Zoetermeer 16.000 woningen bijgebouwd. De verkeersintensiteiten zullen hierdoor overal flink toenemen. De oplossing voor de Afrikaweg kan een tunnel op maaiveldhoogte zijn. Hiermee is het probleem van geluidsoverlast, luchtverontreiniging en de onveiligheid van de gevaarlijke oversteekplaatsen opgelost. Mijn zienswijze op de plannen van de gemeente en 18 andere personen zijn maanden geleden al ingediend. Tot op heden hebben we nog geen definitieve reactie daarop ontvangen.” Een ander probleem is het parkeren. De vrees bestaat, dat de naastliggende wijken extra worden belast door zogenaamde vreemdparkeerders. Al met al maken bewoners zich zorgen over de ontwikkeling van De Entree. “BADE doet een beroep op iedereen die mee wil denken en werken. Ieders eigen betrokkenheid en deskundigheid kan een welkome bijdrage leveren om invloed uit te oefenen op de plannen van de gemeente," aldus het bestuur van BADE. Het correspondentieadres is: bade.meer@ziggo.nl

Kees van Rongen

Tunnel als oplossing Afrikaweg

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden