Foto:

Proef met wapenstok voor handhavers in Zoetermeer

Zoetermeer - Zoetermeer is één van de tien gemeenten waar BOA’s worden uitgerust met een wapenstok. Burgemeester Bezuijen is erg blij dat de Zoetermeerse BOA’s aan de proef meedoen.

Vanaf uiterlijk januari krijgen start in tien Nederlandse gemeenten een proef waarbij boa’s in de openbare ruimte de beschikking krijgen over de korte wapenstok. Deze pilot zal worden uitgevoerd voor de duur van één jaar. De opgedane ervaringen en de evaluatie van de pilot dienen als input voor nieuwe regelgeving over bewapening en uitrusting van de boa’s.|

Naast Zoetermeer is de proef ook in Alkmaar, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Hoorn, Leeuwarden, Valkenburg aan de Geul, Velsen, Zandvoort, Zuid West Friesland.

Bij de selectie voor deze pilot is o.a. gekozen voor een landelijke spreiding, waarbij rekening is gehouden met een verdeling over grootstedelijk gebied, middelgrote en kleine gemeenten/landelijk gebied waar boa`s nog niet de beschikking hebben (gehad) over de korte wapenstok.

Burgemeester Michel Bezuijen: “Wij zijn het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkentelijk dat het team handhaving van de gemeente Zoetermeer volgend jaar deelneemt aan de pilot voor het gebruik van de korte wapenstok. Van onze handhavers wordt, zeker in deze coronatijd, steeds meer en veel gevraagd. De veiligheid van de handhavers verdient blijvende aandacht, dat hebben we recent ook in onze gemeente ondervonden. Met deze pilot kunnen we het effect zien van het dragen van een korte wapenstok en de mogelijk preventieve werking ervan. Onze handhavers starten binnenkort met de zorgvuldige voorbereiding en benodigde opleiding voor de pilot samen met het Ministerie, de politie en het Openbaar Ministerie.”

Minister Grapperhaus: “We vragen veel van onze boa’s. Zij verdienen onze waardering, maar ze verdienen het ook om voorzien te worden van voldoende middelen in het kader van hun veiligheid. Met deze pilot komen we tegemoet aan een wens die al langer leeft. Dit middel kan o.a. door de mogelijke preventieve werking ervan de veiligheid van de boa vergroten.”

De boa’s die deelnemen moeten voldoen aan de vereiste opleiding en training. Voordat in de geselecteerde gemeenten daadwerkelijk gestart kan worden met de uitvoering van de pilot, moeten de boa’s starten met (aanvullende) opleiding en training met de korte wapenstok. De evaluatie van de pilot zal worden uitgevoerd door het WODC. Los daarvan zal gedurende de looptijd van de pilot een begeleidingsgroep de voortgang van de pilot monitoren en waar nodig als vraagbaak (voor gemeenten) fungeren.

Het ministerie van JenV werkt aan een wetsvoorstel zodat er duidelijke regels over de bewapening en uitrusting van boa’s zijn. Het wetsvoorstel zal naar verwachting medio 2021 ter advisering worden aangeboden aan de Raad van State, waarna het voorstel aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden