BADE wil bewoners betrekken bij ontwikkeling Entreegebied

Zoetermeer - De gemeente Zoetermeer is bezig een ambitieus plan te ontwikkelen voor De Entree, het gebied aan weerszijden van de Afrikaweg. Hier moet een nieuwe, duurzame stadswijk komen, het visitekaartje van Zoetermeer, met zeker 4500 nieuwe woningen, mogelijk zelfs 6300. Dit heeft ingrijpende gevolgen, ook voor de aangrenzende wijken Meerzicht en Driemanspolder.

Vele bewoners zullen hun uitzicht en bezonning verliezen door de bouw van vele (hoge) wooncomplexen. Bestaand groen en bomen zullen deels verdwijnen en nieuw groen pas later weer worden aangeplant. Overal in en rond het Entreegebied zal er meer verkeer gaan rijden, bijvoorbeeld op Bredewater, Meerzichtlaan, Boerhaavelaan, Van Stolberglaan. De parkeerdruk zal toenemen, waardoor de bestaande parkeercapaciteit in de Waterbuurt en Driemanspolder vermindert. Aan de randen van De Entree komen de parkeerplaatsen op straatniveau, dus meer gezichtsvervuilend “autoblik” op straat. Jarenlang zal er overlast zijn van bouwverkeer en bouwlawaai.

Een groepje bewoners uit beide wijken volgt al geruime tijd deze ontwikkelingen nauwlettend.

Wij hebben ons verenigd in het Bewoners Adviesteam De Entree, kortweg BADE.

Wij voeren regelmatig overleg met gemeenteambtenaren (de projectleiding van De Entree) en met gemeenteraadsleden.

Wij willen wel meewerken aan een aangename nieuwe woonwijk voor toekomstige bewoners, maar dit mag niet ten koste gaan van het woongenot van de huidige bewoners: voor hún belangen gaan wij ons juist sterk maken.

Daarvoor hebben wij een groter draagvlak nodig en we doen een beroep op iedereen die met ons mee wil denken en werken: ieders eigen deskundigheid kan een welkome bijdrage leveren om invloed uit te oefenen op de plannen van de gemeente.

Begin volgend jaar is er weer gelegenheid om via de wettelijke wegen op die plannen te reageren. Voor die tijd moet er door BADE veel werk worden verricht en uw aller hulp kunnen wij daarbij hard gebruiken.

Voorlopig kunt u ons vinden op facebook.

Een eigen website volgt mogelijk nog.

Van harte nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen, via voorzitter Jacques van der Meer, jacques.meer.zo@ziggo.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden