Foto:

Waarom staan er iPads op de jeugdafdeling in de Bibliotheek?

Zoetermeer - Nog geen twintig jaar geleden kwam je de bibliotheek binnen om je boeken of informatie te halen en moest je er dikwijls stil zijn. Dat is veranderd. Op dit moment zijn bibliotheken zich aan het omvormen tot culturele en maatschappelijke centra in hun steden. De bibliotheek is een verbinder geworden van mensen, een plek waar iedereen ongeacht leeftijd, huidskleur, geloofsovertuiging en geaardheid welkom is. Zo organiseert het Forum, de hoofdvestiging van Bibliotheek Zoetermeer, cursussen, taalbijeenkomsten, de Kinderboekenweek, CoderDojo, reptielenmiddagen, breicafé’s, maar óók lessen mediawijsheid voor kinderen en toegang tot iPads met jeugd-apps. Waarom toch weer die digitale schermen, vragen sommige ouders zich af.

Programma voor kinderen

Achter de schermen in het Forum is een enthousiast team van specialisten het hele jaar bezig om voor de jeugd tot en met 18 jaar een programma samen te stellen en uit te voeren. Ze gaan aan de slag met leesplezier, leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid. Dat doen ze niet alleen in de bibliotheken, maar ook op scholen en in de wijken. Op dit moment zijn er 28 scholen aangesloten op het concept ‘Bibliotheek op School’. De bibliotheekconsulenten onderhouden een actuele schoolbibliotheek op al deze scholen, bieden begeleiding en workshops en meten samen met de scholen hoe het lezen van de leerlingen verloopt. Daarnaast komen de consulenten elk jaar uit met een programma voor de groepen 1 tot en met 8 voor ruim vijftig basisscholen in Zoetermeer.

Mediawijsheid

Sarah Pronk van Bibliotheek Zoetermeer vertelt: “Vanuit de Bibliotheek op School zijn een aantal bouwstenen zeer belangrijk. Natuurlijk gaat dit over Lezen en Leesplezier, maar ook de bouwsteen Mediawijsheid speelt een grote rol. Kinderen komen tegenwoordig al vanaf jonge leeftijd in aanraking met telefoons, tablets, games en nog veel meer. Het is belangrijk dat ze daarmee op een goede manier leren omgaan. Vanuit deze bouwsteen bieden we een programma aan op school, maar ook in de bibliotheken zelf.”

Voorbereid op de toekomst

“Waarom we ons daarmee bezighouden? Er zijn ouders die vinden dat er wel genoeg digitale schermen zijn in het dagelijks leven. Maar we kijken hierbij naar de toekomst van de kinderen. Door het aanleren van mediawijsheid, worden de leerlingen van vandaag voorbereid op het uitoefenen van beroepen op een manier die nu nog niet bestaat, maar waar de maatschappij zich onontkoombaar naar toe beweegt. Als zíj straks volwassen zijn, ziet de wereld er anders uit dan nu. En héél anders dan toen wij zelf zo jong waren.”

21e-eeuwse vaardigheden

SLO, het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling binnen het onderwijs, heeft daarom een systeem opgericht met daarin elf vaardigheden, ook wel de 21ste-eeuwse vaardigheden, vertelt Pronk. “Dit systeem richt zich op skills die kinderen zich eigen moeten maken om een goed participerend burger te kunnen zijn over tien, twintig of dertig jaar. Dus: om hun kansen in de maatschappij dan goed te kunnen benutten. Een aantal van die skills zijn samenwerken, kritisch denken, creativiteit en communiceren. Vier andere van deze vaardigheden; mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking, vormen samen ‘digitale geletterdheid’.”

Activiteiten

“Al ruim vier jaar organiseren onze mediaspecialisten allerlei activiteiten rondom deze digitale geletterdheid, zowel op scholen als in de bibliotheek. Denk aan codeerlessen voor kinderen, bredeschool-activiteiten rondom informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden, robotmiddagen, mediaopvoeding, de hand van de Mediadiamant én leerzame apps. Deze apps zijn door onze mediaspecialisten persoonlijk geselecteerd. En ja: als bibliotheek moeten we ons zeker bezighouden met leesplezier, leesbevordering, taalontwikkeling en taalverbreding, en dat doen we ook in allerlei uitgebreide leesprogramma’s. Maar óók met al die andere 21e-eeuwse vaardigheden. Onze kinderen hebben die nodig voor hun toekomst.”

Nutteloze apps?

“Apps kunnen er voor sommige ouders eruitzien als nutteloos, maar kinderen leren er ontzettend veel van. Onlangs is er een onderzoek gedaan bij volwassenen over het leren van bepaalde stof. Er waren twee groepen. De eerste groep moest een historische gebeurtenis bestuderen door middel van boeken. De tweede groep leerde dezelfde stof, maar dan door middel van het spelen van een videogame. Daarna moesten beide groepen dezelfde test maken. De tweede groep had een hogere score dan de eerste groep.”

iPads op de jeugdafdeling

Sarah Pronk vertelt dat kinderen nog meer leren door het spelen van educatieve games, zoals oog-hand coördinatie, doorzettingsvermogen, reactievermogen, werkgeheugen, geduld, Engels, samenwerking, probleemoplossend vermogen en nog veel meer. Hoewel het nut van een app voor ouders soms niet direct zichtbaar is, steken kinderen er heel veel van op en het helpt ze in hun ontwikkeling, zegt Pronk. “Daarom hebben we ervoor gekozen om twee tablets met educatieve apps in de bibliotheek te plaatsen, om deze leerkansen voor ieder kind toegankelijk te maken. Het is aan de ouder om te bepalen hoe lang een kind in de bibliotheek met de tablet bezig mag zijn. Ook hier zijn richtlijnen voor.”

Meer weten

Zoetermeerse ouders en grootouders die graag in gesprek komen met een van de mediaspecialisten van de bibliotheek, zijn welkom om een afspraak maken via contact@bibliotheek-zoetermeer.nl, of kunnen met hun (klein)kind op bezoek komen tijdens een van de bijeenkomsten. De Bibliotheek organiseert begin van het jaar altijd een Media-Ukkie-Dag en in het najaar wordt een middag rondom De Week van de Mediawijsheid georganiseerd. Daarnaast zijn er tussendoor altijd kleinere activiteiten en evenementen, zoals ForumKids. Op de site van de Bibliotheek zijn, naast andere content, ook veel leuke en leerzame apps te vinden: https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/actueel/thuistips.html.

Tekst: Bibliotheek Zoetermeer

Foto: Sarah Pronk, Bibliotheek Zoetermeer

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden