Het bestuur van JongSeniorenZM
Het bestuur van JongSeniorenZM

Wie prettig oud wil worden, begint op tijd

Actueel 1.032 keer gelezen

Zoetermeer - Stichting JongSenioren Zoetermeer actief bezig met het bouwen van netwerken tussen jong senioren zowel onderling als met organisaties en instanties. Op deze manier willen ze mensen klaarstomen voor een goede oude dag.

Door Ineke de Jong

Naar aanleiding van een onderzoek van de Haagse Hogeschool met het onderwerp ‘hoe bereiden mensen zich voor op hun pensioen en het ouder worden’ ontstond de initiatiefgroep JongSeniorenZM. Uit dit onderzoek bleek dat de doelgroep zich nauwelijks voorbereidde en meer in het moment leefde tot het zover was. Vorig jaar is hetzelfde onderzoek geweest maar dan landelijk. Daaruit kwam dat 80 procent van de 65-plussers niets concreets heeft geregeld voor hun oude dag.

Enquête

Henriëtte Bots vertelt dat het voor haar begon met een klankbordgroep, die zich bezig hield met de vraagstelling en het zoeken naar personen die de enquête wilden invullen. Uit een door de Haagse Hogeschool georganiseerde bijeenkomst kwamen drie belangrijke thema’s: zingeving, wonen (blijven wonen of verhuizen) en vitaliteit/mobiliteit. Dit werden de drie pijlers voor JongSeniorenZm. Er werden themagroepen geformeerd, maar helaas werd de corona-periode een spelbreker.

Vorig jaar werd opnieuw een themavond georganiseerd en vonden enthousiaste mensen elkaar die hun schouders eronder wilden zetten. De initiatiefgroep werd een stichting op aanraden van contacten vanuit de gemeente. Voor de doelgroep wordt de term derde levensfase gehanteerd. “Het is niet leeftijdsgebonden, maar aan vitaliteit. Je bent jong senior vanaf je pensioen tot je hulp nodig hebt,” legt Yvonne Schouten uit. “Het is goed te beseffen dat je zelf een belangrijke rol speelt in hoe je prettig oud wordt. Zingeving na pensionering speelt een grote rol. Het is bijvoorbeeld de reden om ’s ochtends je bed uit te komen, omdat je iets te doen hebt. Na pensionering valt het bestaande netwerk weg en moet er nieuw worden opgebouwd.”

Vrijwilligers

JongSeniorenZm wil mensen inspireren om iets aan hun gezondheid en vitaliteit te doen. Drie keer per jaar worden thema-avonden georganiseerd waarbij organisaties aanwezig zijn die iets te vertellen hebben of laten zien om mensen te inspireren. Na een algemeen deel worden mensen uitgenodigd in kleine groepjes met elkaar in gesprek te gaan over bepaalde stellingen. Dit wordt gebruikt voor het terugkoppelen naar instellingen, gemeente of organisaties. Naast de thema-avonden is er ook een algemene bijeenkomst. Tot nu toe werd dit stedelijk georganiseerd en op één plek. Het plan is om meer wijkgericht te gaan werken met de pilot in de twee wijken Rokkeveen en Seghwaert. Hiervoor is JongSeniorenZm op zoek naar pioniers, die dit op zich nemen. Hiervoor krijgt men een training van acht dagdelen.

Bert Bos: “We hebben in Zoetermeer al 26.000 jong senioren. Vergrijzing is in heel Nederland aan de orde. Ook in de politiek is dit een groot onderwerp.” “Vergrijzing kun je een probleem noemen, maar het kan ook een kans zijn,” vult Yvonne aan. JongSeniorenZM benadrukt dat professionals niet over ouderen maar mét ouderen moeten praten. Hoe langer men in de derde levensfase blijft, hoe beter het is.

Erik Scherder

Op 23 april wordt in het CKC een grote middagbijeenkomst gehouden met onder andere gastspreker Erik Scherder. Nadere informatie volgt nog. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van JongSeniorenZM via info@jongseniorenzm.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Een 15-jarig meisje dat sinds zaterdagmiddag vermist was uit Zoetermeer, is weer veilig teruggevonden. Haar verblijfplaats gedurende die tijd is nog onbekend.
Vermist meisje weer terecht 25 feb, 13:31
De gemeente wil de hoeveelheid afval verminderen en met een plan van aanpak komen dat tot stand is gekomen met behulp van de inwoners. Foto: Gemeente Zoetermeer
150 Zoetermeerders gaan binnenkort meedenken over afvalbeleid in burgerberaad 24 feb, 08:21
De sportavond veranderde langzaam maar zeker in een dansfestijn.
Après-ski toernooi van TV Seghwaert met sfeervolle feestavond 23 feb, 11:41
De mensen van Pezazz willen er een prachtige uitvoering van gaan maken in het eerste weekend van maart.
Pezazz Producties met satirisch-komische musical in Stadstheater 23 feb, 10:31
De 81-jarige man werd sinds donderdag vermist
Vermiste oudere man uit Rokkeveen-Oost is weer terecht 23 feb, 10:01
Hulp bij werk met computers. Foto: Jeroen Stahlecker
Laagdrempelige gratis computerhulp bij inZet Buytenwegh 23 feb, 09:23
Gerard en Mariette de Groot met hun dochters Karlijne en Eveline.
Weer boter en melk uit boterdorp Zoetermeer, maar nu biologisch 22 feb, 13:01 14
Een mooie aanwinst, want dit jaar viert de Koersbalclub zijn 12,5-jarig jubileum! Foto: pr
Jubilerende Koerbalclub Oosterheem kan nieuwe koersballen aanschaffen 22 feb, 12:18