Het Haga Ziekenhuis in Zoetermeer
Het Haga Ziekenhuis in Zoetermeer

Hagaziekenhuis schakelt extern bureau in

Actueel 1.065 keer gelezen

Zoetermeer - Het HagaZiekenhuis heeft een extern bureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar de geboortezorg in Zoetermeer. Het onderzoek moet in het eerste kwartaal van 2024 gereed zijn.

Het HagaZiekenhuis wil hiermee eventuele twijfels over onafhankelijkheid wegnemen. Met dit besluit komt het voorgenomen eigen onderzoek te vervallen. Doel van het onderzoek is een antwoord te vinden op de vraag hoe de geboortezorg in de Zoetermeerse regio ook in de toekomst goed, veilig, bereikbaar én betaalbaar kan worden georganiseerd.

Eerder kondigde het HagaZiekenhuis aan een eigen onderzoek te starten naar toekomstbestendige geboortezorg in Zoetermeer en omgeving. Het ziekenhuis kiest nu voor een onderzoek door een extern bureau. Aanleiding hiervoor is de huidige politieke discussie over de noodzaak van onafhankelijk onderzoek bij een mogelijke wijziging van het acute zorgaanbod. Ook de gemeente Zoetermeer heeft eerder een voorkeur uitgesproken voor een onderzoek door een extern bureau in plaats van een onderzoek door het ziekenhuis.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid kiest het HagaZiekenhuis er daarom voor het onderzoek niet zelf uit te voeren. Directeur Marlies Jansen-Landheer: “Er is ons veel aan gelegen samen met zorgpartners tot een toekomstbestendige oplossing te komen voor alle zwangere vrouwen in de Zoetermeerse regio. Daarvoor is maatschappelijk draagvlak heel belangrijk. Mogelijke twijfels over de onafhankelijkheid van het HagaZiekenhuis helpen daarbij niet. Daarom kiezen we nu bewust voor een extern onderzoek.”

Net als in de oorspronkelijke opzet, voldoet het onafhankelijke onderzoek aan de wettelijke eisen van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het onderzoeksbureau betrekt belangrijke partners, zoals het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV), de gemeente Zoetermeer, zorgmedewerkers van afdeling Verloskunde in HagaZiekenhuis Zoetermeer en inwoners, bij het onderzoek en mogelijke oplossingsrichtingen.


De onderzoeksvraag, de randvoorwaarden en de planning veranderen niet door de keuze het onderzoek door een extern bureau te laten uitvoeren. Het onderzoeksbureau krijgt de opdracht in kaart te brengen hoe de geboortezorg toekomstbestendig kan worden ingericht. In het eerste kwartaal van 2024 moet het onderzoek, inclusief een advies aan de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis, zijn afgerond.

Uit de krant

Afbeelding
GoodFood Fietstocht naar mooi Voedselbos in Benthuizen 28 sep., 14:03
Afbeelding
Braziliaans Jiu-Jitsu seminar en promoties bij Yotosama 28 sep., 13:09
Afbeelding
Dames van Soetermare in actie tegen zwerfafval en sigarettenpeuken 28 sep., 12:02 1
Afbeelding
Sprookjesachtige kabouterdagen met Staatsbosbeheer in het Bentwoud 28 sep., 11:26 5
Afbeelding
Gemeente opent meldpunt Woonfraude als onderdeel van aanpak ondermijning 28 sep., 10:43
Afbeelding
Expositie Waterverf! van Hollandse AquarellistenKring in Ateliers BaZtille 28 sep., 10:03
Afbeelding
Onderzoek naar luchtkwaliteit 27 sep., 16:31 6
Afbeelding
Feest voor bewoners in WelThuis De Boomgaerd 26 sep., 17:27 1