Longpunt bijeenkomst Zoetermeer

dinsdag 6 juni 2023 13:00 tot 15:00

Hierbij nodigen wij u alvast van harte uit voor het volgende Longpunt Zoetermeer op dinsdagmiddag 6 juni 2023. Door toenemende kostenstijgingen zijn wij helaas gedwongen het aantal Longpunten per jaar terug te brengen naar vier, te weten in maart, juni, september en november. Desondanks denken wij u een gevarieerd en informatief programma te kunnen aanbieden.

Op dinsdag 6 juni is het onderwerp ‘Astma/COPD. Gastpreekster is dan mevrouw van Oord, werkzaam als longarts in het Langeland Ziekenhuis. Zij zal het één en ander toelichten over de aandoeningen astma en COPD en aangeven welke ontwikkelingen er op dat gebied zijn. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen over dit onderwerp.

Het Longpunt Zoetermeer is bedoeld voor (partners van) longpatiënten en mantelzorgers en vindt plaats van 13.00 tot 15.00 uur in Sportaccommodatie De Veur, Prismalaan 40, 2718 CX Zoetermeer. De zaal is open vanaf 12.45 uur. Deelname is gratis, inclusief een kopje koffie of thee. Wij verzoeken u om tijdens onze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken.

Locatie